Elektrik Devreleri Arama

25 Şubat 2010 Perşembe

Elektrik Anahtarı "Adi Anahtar"

Elektrik Anahtarı (adi anahtar) : Elektrik devrelerinde el ile kumanda edilerek enerjiyi ani olarak açma ve kapama görevi yapan devre elemanına "Elektrik anahtarı". Yalıtkan kısımları bakalit, sert pilastik ve porselenden, metal kısımları ise nikel kaplı prinçten yapılır.

a) Tuşlu Anahtarlar: El ile basılarak kumanda edilen kısmı dik olrak hareken eden ve en çok kullanılan anahtarlardır.
b) Kelebekli Anahtarlar: El ile döndürülmek suretiyle kumanda edilen anahtar çeşididir.

Elektrik tesisatının şekline göre anahtarlar şu şekildedir.

a) Sıva Üstü Anahtarlar: Sıva üstü tesisattta kullanılan ve hangi tip olursa olsun sıva üstüne monte edilen anahtar çeşididir.

b) Sıva altı Anahtarlar: Sıva altı tesisatta kullanılan ve sıva içerisinde gömülü bulunan anahtar kasası içine monte edilen anahtar çeşididir.

c) Etanş Anahtarlar : Nemli yer tesisatlarında kullanılan anahtar çeşididir. Genellikle sıva üstü tesisatta kullanılırlar. Nem, toz, patlayıcı gaz gibi olumsuz etkenlerden korumak için kapalı olarak yapılırlar.

Devreye göre anahtar çeşitleri ise şu şekildedir.

a) Adi (tek kutuplu) anahtar : Bir lamba veya lamba gurubunu bir yerden aynı anda açıp kapamaya yarayan anahtara "Adi Anahtar" denir.

b) Komütatör Anahtar: İki ayrı lamba veya lamba gurubunu bir yerden tek tek veya ayrı ayrı yakıp söndürmeye yarayan anahtara " Komütatör Anahtar" denir.

c) Vaviyen Anahtar: Bir lamba veya lamba gurubunu iki ayrı yerden yakıp södürmeye yarayan anahtara "Vaviyen anahtar" denir

Elektrik anahtarı adi anahtar vaviyen anahtar komütatör anahtar

1 yorum: